Dopyt na automatickú závoru

Firma:(*)
Prosím zadajte názov firmy

Vaše meno:(*)
Prosím zadajte Vaše meno

Vaše priezvisko:(*)
Prosím zadajte Vaše priezvisko

Ulica a č. domu:(*)
Prosím zadajte ulicu a číslo domu

PSČ a obec:(*)
Prosím zadajte PSČ a názov obce

Tel.:(*)
Prosím zadajte Vaše telefónne číslo

E-mail:(*)
Prosím zadajte Váš e-mail

Dĺžka ramena:

Prosím zadajte dĺžku ramena

Montáž

Montáž:

Prosím označte pole montáž

Miesto montáže:
Prosím zadajte mesto pre montáž

Príslušenstvo

Fotobunky:

Prosím označte pole fotobunky

Výstražný maják:

Prosím označte pole výstražný maják

Výstražné led na ramene:

Prosím označte pole výstražné led na ramene

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie:

Prosím zvoľte pole diaľkové ovládanie

Celkový počet vysielačov:
Prosím zadajte počet vysielačov

Typ vysielača:

Prosím vyberte typ vysielača

Prosím zvoľte iný typ vysielača

Iné ovládanie:

Prosím označte hodnoty

Prosím vyplnte hodnotu iné ovládanie

Prosím napíšte aké zariadenie by ste potrebovali

Doplňujúce informácie:
Prosím vyplnte doplňujúce info

Back to top
Back to top