Žiadosť o registráciu obchodného partnera

Kontaktné údaje:

Firma:(*)
Prosím zadajte názov firmy

Vaše meno:(*)
Prosím zadajte Vaše meno

Vaše priezvisko:(*)
Prosím zadajte Vaše priezvisko

Ulica a č. domu:(*)
Prosím zadajte ulicu a číslo domu

PSČ a obec:(*)
Prosím zadajte PSČ a názov obce

Tel.:(*)
Prosím zadajte Vaše telefónne číslo

E-mail:(*)
Prosím zadajte Váš e-mail

Fakturačné údaje:

Obchodný názov:(*)
Prosím zadajte obchodný názov

Ulica a č. domu:(*)
Prosím zadajte ulicu a číslo domu

PSČ a obec:(*)
Prosím zadajte PSČ a názov obce

IČO:(*)
Prosím zadajte IČO

DIČ:(*)
Prosím zadajte Váš DIČ

IČ DPH:
Prosím zadajte IČ DPH

Mám záujem o spoluprácu s vašou firmou:

Zaoberám sa:

Prosím označte hodnoty

Prosím zadajte inú činnosť

Mám skúsenosti:

Prosím označte hodnotu

Doteraz som montoval/predával:

Prosím označte hodnotu

Prosím zadajte značku

Doplňujúce informácie:
Prosím zadajte doplňujúce info

Back to top
Back to top