Objednávka servisu

Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko(*)
Prosím zadajte Vaše meno a priezvisko

Obchodný názov
Prosím zadajte Váš obchodný názov

Ulica a č. domu:
Prosím zadajte ulicu a č. domu:

PSČ a obec:
Prosím zadajte PSČ a obec:

Tel.:
Prosím zadajte Váš telefón

E-mail:(*)
Prosím zadajte Váš email

Typ:
Prosím vyberte typ

Model:
Prosím vyberte model

iné zariadenie:
Prosím vyplnte pole iné zariadenie:

Typové označenie:

Invalid Input

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Model:
Prosím vyberte model:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Model:
Prosím vyberte model

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Model:
Prosím vyberte model

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Typové označenie:

Prosím zadajte typové označenie:

Zariadenie je v záruke:

Prosím vyplnte pole Zariadenie je v záruke:

Zariadenie mi dodala firma:

Prosím vyplnte pole

dátum dodania/číslo faktúry:
Prosím zadajte dátum dodania/číslo faktúry

Aká firma:
Prosím zadajte firmu ktorá Vám dodala zariadenie

Adresa, kde je zariadenie namontované:(*)
Prosím zadajte adresu kde je zariadenie namontované

Popis poruchy:(*)
Prosím opíšte problém

Súhlasím s nasledovnými cenami za objednávané služby:

(*)
Je potrebné súhlasiť s nasledovnými cenami za objednávané služby.

Výjazd, obhliadka zariadenia a určenie závady: 20,40 €
Zbytočný výjazd - nedbalosť zo strany zákazníka (napr. vyhodený istič, vybitá batéria, špinavé fotobunky, odcudzené zariadenie a pod.): 20,40 €
Servisná hodina - u zákazníka alebo v našom servise - každá začatá: 25,20 €
Doprava - výjazd viac ako 15 km alebo mimo Bratislavy: 0,60 €/km
Náhradné diely a drobný inštalačný materiál: podľa platného cenníka

Fakturačné údaje:

Meno:(*)
Prosím zadajte meno

Priezvisko:(*)
Prosím zadajte Vaše priezvisko

Obchodný názov:
Prosím zadajte Váš obchodný názov

Ulica a č. domu:(*)
Prosím zadajte ulicu a č. domu

PSČ a obec:(*)
Prosím zadajte názov a PSČ obce

IČO:
Prosím zadajte IČO

DIČ:
Prosím zadajte DIC

IČ DPH:
Prosím zadajte IČ DPH

Back to top
Back to top