Flexibilné vráta

GLG je firma otvorená voči potrebám trhu, pripravená nájsť vhodné riešenie pre zákazníka, s flexibilnou organizáciou, ktorú tvoria motivovaní a profesionálni zamestnanci a ktorých cieľom je dodávať vždy správny výrobok s najlepším fungovaním.

Séria dielov na údržbu a konštrukciu priemyselných vrát, flexibilných aj rýchlobežných, určená hlavne predajcom a servisným technikom, patrí k najkompletnejším a zahŕňa položky s okamžitým vyskladnením a diely vyrobené na vyžiadanie. Zákazník si môže žiadať základné modely alebo podľa priania prispôsobené na mieru, aby vyhovovali špecifickým potrebám, a môže sa vždy spoľahnúť na technickú a obchodnú podporu, ktorú spoločnosť poskytuje pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia.

GLG bola založená v roku 1983 ako spoločnosť na výrobu priemyselných flexibilných vrát a komponentov. Získala dvojakú skúsenosť na trhu, jednak úzkou spoluprácou s významnými predajcami, jednak podporou popredných výrobcov v tomto sektore.

Kvalita výrobku znamená pre GLG spoľahlivosť, jednoduchosť montáže, presné dodacie lehoty a asistenčnú službu. Prvky, ktoré predstavujú skutočnú výhodu z ekonomického hľadiska, tak pre koncového zákazníka, ako aj pre predajcu a servisného technika, ktorí vidia výrazné zníženie nákladov na dodanie, montáž a technickú asistenciu počas záručnej doby.

Súčasný rozsah uzáverov, flexibilných vrát - manuálnych a automatických - a rad rýchlobežných vrát, spĺňajú rôzne potreby manipulácie s tovarom, vozidlami a osobami vo vnútri priemyselných a obchodných budov a sú uznávané pre svoj vysoký kvalitatívny štandard.

ROLLIZIP - rýchlonavíjacie vráta s funkciou automatickej opravy

ALUMINA - rýchlonavíjacie vráta hliníkové

ROLLIGO - rýchlonavíjacie vráta

VERTIGO - rýchlobežné skladacie vráta

FLEXGO - flexibilné vráta krídlové

STRIPGO - flexibilné vráta pásové

 

Back to top
Back to top