Automatické systémy pre garážové vráta

 


Garážové vráta s rezidenčným použitím sa všeobecne delia na výklopné a sekcionálne.

Na dosiahnutie riešenia „na mieru“ pre každý typ vrát stačí namontovať pohon, s už zabudovanou riadiacou jednotkou, a koľajnicu s reťazovým alebo remeňovým prevodom, úplne tichú.

Automatická garáž spĺňa nároky na pohodlie a bezpečnosť: z garáže na cestu (a naopak) bez toho, aby ste vystúpili z auta; nečakaný dážď či vandalický čin a vy môžete dať auto rýchlo do bezpečia.

Pohony sú vždy vybavené žiarovkou pre osvetlenie priestoru, a tým bezpečný prístup k vrátam.

Pohony sú obyčajne napájané zo siete 230 V a pod jednosmerným prúdom 24 Vdc, ktorý vďaka nízkemu napätiu zaručuje väčšiu bezpečnosť fungovania.

Automatický systém sa vyberá na základe typu a rozmerov garážových vrát.

Výklopné vráta pri otvorení prečnievajú smerom von?

Sú to prečnievajúce výklopné vráta, zložené z jediného kusa a pri pohybe zabiehajú smerom von voči zatvorenej polohe.

Výklopné vráta sa otvárajú celé smerom dnu?

V tomto prípade ide o neprečnievajúce výklopné vráta a pohyb prebieha bez toho, aby zabiehali smerom von.

Výklopné vráta tohto typu sú ideálne pri oblúkových otvoroch alebo garážach situovaných vedľa chodníkov či priamo pri ceste.

Vráta sa otvárajú tak, že sa vyťahujú pod strop bez toho, aby prečnievali smerom dnu alebo von?

Sekcionálne vráta sú zložené, ako hovorí ich názov, z viacerých vodorovných „sekcií“ napojených jedna na druhú, ktoré kĺžu v koľajniciach.

Vráta sa otvárajú tak, že sa zvislo dvíhajú a zasúvajú sa popod strop bez toho, aby prečnievali dnu alebo von. Takto nechávajú voľný celý priestor vo vnútri aj vonku.

Toto je riešenie je vhodné v prípadoch, kedy je garáž situovaná vedľa chodníka alebo priamo pri ceste.

 

ŠKÁLA POHONOV PRE GARÁŽOVÉ VRÁTA:

   

SPINBUS

stropné pohony 24 V
pre sekčné vráta do 17,5 m2
a výklopné vráta do 14,7 m2
dostupné tiež v sade

 

SPIN

stropné pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 8,8 m2
a výklopné vráta do 9,8 m2
dostupné len v sade

 

SPIDO

stropné pohony 24 V
pre sekčné vráta do 10,2 m2
a výklopné vráta do 11,8 m2
dostupné len v sade

         
         

SHEL

stropné pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 9,6 m2
a výklopné vráta do 11,2 m2
dostupné len v sade

 

SOON

pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 20 m2

 

SUMO 

pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 35 m2

         
     

HYPPO 7100

pohony 230 V a 24 V
pre faltovacie 2-krídlové vráta

 

RONDO 

pohony 230 V
pre rolovacie mreže

 

 

 

 

Back to top
Back to top