Nový zámok V09

ELEKTRICKÝ ZÁMOK PRE VŠETKY POSUVNÉ BRÁNY

Posuvné brány sú bežné vstupy do skladov a parkovísk: všetko sú to miesta, kde je majetok lákajúci zlodejov (napr. tovar či vozidlá).
Mnoho brán sa už dlhšie používa a každoročne sa montujú ďalšie nové, manuálne alebo automatické.
Veľa brán má takú výšku, ktorá umožňuje nepovolaným osobám ich ľahké preskočenie.
Každú noc zlodeji otvoria desiatky brán (všetky automatické pohony sa musia podľa zákona dať jednoducho odblokovať zvnútra, aby bol možný únik v prípade núdze).
Preto je dôležité, aby ani po odblokovaní pohonu zlodeji nemohli otvoriť bránu, a teda ani použiť vozidlá na dokončenie lúpeže.


DOTERAZ CHÝBAL ŠPECIÁLNY ZÁMOK NA OCHRANU PRED TAKÝMITO LÚPEŽAMI...

...DNES JE TU V09 - PRVÝ A JEDINÝ
BEZPEČNOSTNÝ ELEKTRICKÝ ZÁMOK PRE POSUVNÉ BRÁNY!

U AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH BRÁN:
• Zámok V09 sa montuje na strane pohonu, kde už existuje prívod napájania.
• Elektronický časovač, ktorý reguluje otvárací impulz, sa zapojí na výstup ovládajúci maják (podľa predpisov povinný na všetkých automatických bránach) a uloží sa do riadiacej jednotky pohonu.
• Polovložka aktivovaná kľúčom slúži iba na odblokovanie zámku zvnútra v prípade výpadku prúdu.

U MANUÁLNYCH POSUVNÝCH BRÁN:
Zámok V09 (ktorý v tomto prípade môže byť inštalovaný s dvojitou prechodnou vložkou) na rozdiel od zatváracích systémov s visiacim zámkom a reťazou alebo s normálnym hákovým mechanickým zámkom:
• ponúka nové a účinné bezpečnostné prostriedky;
• má praktické používanie a príťažlivý vzhľad;
• nevplýva naň tepelné rozťahovanie brány;
• nedá sa vypáčiť zvonku;
• netrpí koróziou spôsobenou atmosferickými vplyvmi.

 

  • Kompletne pozinkovaný proti korózii.
• Jediná verzia pre brány s otváraním doprava alebo doľava.

• Dodáva sa  so strieškou na ochranu pred dažďom, špeciálnym protikusom z pozinkovanej ocele a príslušnou upevňovacou platňou, ktorá slúži aj na presné umiestnenie a vycentrovanie zámku.
• Montuje sa horizontálne na rám alebo na špeciálnu platňu alebo stĺpik zo sady na zjednodušenie montáže.
• Kryt s automatickým bezpečnostným blokovaním pri zatvorenom zámku.
• Vstup elektrických káblov zo zadnej strany zámku (kvôli maximálnej ochrane) alebo zboku (po otvorení naznačenej diery).
• Nezávislé napájanie (so štandardnou cievkou) na 12 V alebo 24 V, striedavý alebo jednosmerný prúd.
 Elektronický časovač (pre čas otváracieho impulzu) sa dodáva ako interfejs k automatickému pohonu.
• Príprava m profilom. Súčasťou dodávky je niklová polovložka Viro séria 700.
• Na požiadanie, na uľahčenie montáže na všetky typy už používaných posuvných brán, je k dispozícii "sada na uľahčenie montáže", ktorá obsahuje: platne, rozpery a stĺpiky, ktoré sa môžu zabetónovať (kotvy sú v balení), privariť alebo upevniť s bezpečnostnými maticami (štandardne v sade).

• Otočná skobovitá haspra s elektrickým nárazu-vzdorným systémom odblokovania, chráneným otočnými krúžkami z tvrdenej zinkovanej ocele, odolnými voči útoku, vloženým v oceľových drážkach, s úpravou NIPLOY PROCESS, čo je chemické protikorózne poniklovanie, s aktiváciou prostredníctvom nerezových pružín.
• Správne namontovaný umožňuje toleranciu tepelnej rozťažnosti brány až do ±1 cm (zodpovedá teplotnému rozdielu 100 °C pre bránu dĺžky 8 m).
• Špeciálny protikus sa upevňuje na bránu bez potreby naťahovania mobilných káblov.

 


 

 
Aplikácia na strane pohonu s použitím stĺpika zo sady.   Aplikácia na pevne ukotvenom ráme s použitím upevňovacej platne v tvare T zo sady.

 

Back to top
Back to top